Điều Gì Sẽ Xảy Ra Khi Bạn Đến Phỏng Vấn Tại Một Công Ty Nhật Bản

Gần đây, một số khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi những lo ngại của họ về những thách thức mà các ứng viên tìm việc làm tiếng Nhật phải đối mặt khi tiến hành phỏng vấn. Trong nhiều trường hợp, những người tìm việc làm này dường như không thoải mái khi tiến hành các cuộc phỏng vấn, và những câu hỏi mà họ đặt ra dường như không phù hợp với những gì điển hình – hoặc là hợp pháp – để hỏi.

Không ngạc nhiên khi những người tìm việc làm tiếng Nhật gặp phải một số thách thức khi tiến hành phỏng vấn. Bài viết này sẽ thảo luận về những lý do cho những thách thức đó, và đưa ra một số gợi ý giúp chuẩn bị tiếng Nhật để phỏng vấn.

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi suy nghĩ về cách người nước ngoài hoặc những người biết chút ít ngôn ngữ này trước khi nộp đơn xin việc làm tiếng Nhật tại công ty họ, là hầu hết các doanh nhân Nhật Bản, ngay cả những người trong các vị trí quản lý, chưa bao giờ thực hiện một cuộc phỏng vấn tìm việc làm nào cả. Và cuộc phỏng vấn duy nhất mà bản thân họ đã tham gia có lẽ là nhiều năm trước, khi họ còn là một sinh viên năm cuối đại học.

Không giống như thị trường lao động chuyển giao đặc trưng cho các công ty công nghiệp hóa khác, việc tuyển dụng ở Nhật Bản chỉ diễn ra vào những thời điểm nhất định. Thời gian duy nhất mà các công ty “tiếp nhận” nhân viên mới là lúc có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học (hoặc trường trung học hoặc sinh viên tốt nghiệp trường thương mại trong trường hợp vị trí kỹ thuật). Một quy trình tìm kiếm việc làm lớn được thực hiện bởi mỗi công ty, trong đó công ty tuyển dụng một nhóm ứng viên tìm việc làm tiếng Nhật đối với những người có bằng cấp đại học hoặc cao hơn. Quá trình này được quản lý bởi bộ phận nhân sự, và các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi nhân viên bộ phận nhân sự.

Các sinh viên tìm việc làm không được tuyển dụng cho các bài đăng cụ thể, mà đúng hơn là được tuyển dụng để tham gia toàn bộ công ty. Một khi họ gia nhập công ty (tất cả cùng ngày, vào đầu tháng Tư), họ sẽ tham gia cùng nhau trong một chương trình định hướng vài tháng, và chỉ sau đó họ sẽ tìm hiểu bộ phận và vị trí họ sẽ được chỉ định.

Vì vậy, các sinh viên không được đánh giá cho các vị trí cụ thể mạc dù họ đã nộp đơn xin việc làm, họ được đánh giá cho tiềm năng của chính mình để đóng góp cho công ty nói chung. Vì lý do đó, các câu hỏi mà họ được hỏi không đặc biệt cụ thể, và thay vào đó là hướng tới việc xác định cá tính và thái độ của họ, và nói chung phù hợp với văn hóa công ty. Ngoài ra, bởi vì họ vẫn là sinh viên đại học, các câu hỏi được hỏi không đặc biệt sâu sắc theo cách họ sẽ làm với một người có kinh nghiệm làm việc để thảo luận.